Róża różańcowa kobiet i mężczyzn

„Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”
- Paulina Jaricot.

Wspólnota żywego różańca działa w naszej parafii od początku jej istnienia. Jej działalność polega na codziennym rozważaniu 20 tajemnic różańcowych poprzez odmawianie „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Dlatego Róże Różańcowe składają się z 20 osób, z których każda codziennie rozważa co najmniej jedną tajemnicę różańca św. w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Koniecznie jednak tę, która została wyznaczona na dany miesiąc. Zmiany tajemnic następują na początku każdego miesiąca wraz z intencją. Tajemnice są tak przydzielane, by każdego dnia odmawiano każdą z nich. W ten sposób, jeśli każdy z członków żywego odmówi jedną dziesiątkę różańca św., to w całej róży odmówiony zostaje cały różaniec, a zatem wszystkie tajemnice różańcowe.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca poszczególne Róże Różańcowe mają swoje spotkanie.

Każdy z nas może znaleźć w ciągu dnia kilka minut i poświęcić je na odmówienie dziesiątki różańca. Niewielki wkład, a tak wielka zasługa!