O Parafii

Historia

Historia kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Borui Kościelnej sięga XVIII w. Od XVI w. właścicielem miejscowości jest rodzina Hammerów, wyznania ewangelickiego...

Duszpasterze

„Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. (...). Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości..."
(św. Jan Vianney)

Organy

Instrument powstał w II połowie XVIII w. Budowniczego nie udało się ustalić, wiadomo tylko, że renowacji po II wojnie światowej dokonała firma Władysława Kaczmarka z Wronek. Później dokonywano tylko drobnych napraw. Dziś instrument służy głównie do liturgii, lecz potrzebna jest jego konserwacja.

DYSPOZYCJA ORGANÓW