Liturgiczna Służba Ołtarza

W naszej parafii liturgiczna służba ołtarza składa się z ministrantów oraz lektorów. Do grona posługujących przy ołtarzu należy także szafarz nadzwyczajny. Ich zadaniem jest posługa przy ołtarzu, dlatego też w zależności od wieku oraz osiągniętego stopnia, uczestnictwo we Mszy św. jak i nabożeństwach staje się dla lektora i ministranta swoistym obowiązkiem.

Do zadań ministranta należy także towarzyszenie księdzu przy odwiedzinach duszpasterskich zwanych kolędą.

Ministranci, lektorzy oraz szafarze przyczyniają się do wzbogacenia liturgii poprzez czytanie lekcji, pomoc księdzu podczas Mszy św., gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne. Służą także pomocą po zakończonej Mszy św.

Przez swoją posługę, ministrant sam jest znakiem dla ludu bożego, gdyż jego służba pokazuje, że liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, ale wszystkich wiernych. Służyć przy liturgii to pokazywać, że uczestnictwo w niej to nie tylko przyglądanie się czy słuchanie ale także współtworzenie, współuczestnictwo jak i angażowanie się w nią.

Patronami ministrantów są św. Tarsycjusz, św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Berchmans, św Dominik Savio.