Historia

Historia kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Borui Kościelnej sięga XVIII w. Od XVI w. właścicielem miejscowości jest rodzina Hammerów, wyznania ewangelickiego.

Początkowo tereny te zajmowali mieszkańcy gmin olenderskich, którzy jako ewangelicy domagali się wybudowania własnej świątyni. Na mocy synodu w Lesznie z 1775 r. powstała nowa gmina protestancka Kościelna Kuźnica – Boruja (Hammer - Borui). Wtedy to podjęto decyzję o budowie kościoła. Stawianie świątyni przypadło na lata 1776/1777. Kościół został zbudowany z muru pruskiego i pokryty gontem. W czerwcu 1777 roku Zbór Ewangelicki został poświęcony, prawdopodobnie przez wolsztyńskiego proboszcza parafii protestanckiej pastora Nikisih.

Miejscowość Kościelna Kuźnica – Boruja rozrastała się. Ponieważ miejscowość skupiała się wokół kościoła, w języku potocznym nazywano ją Boruja Kościelna. Z czasem określenie to zostało wprowadzone do języka urzędowego, stąd dzisiejsza nazwa – Boruja Kościelna.

Pierwotnie świątynia nie posiadała wieży, która została dobudowana ponad 100 lat później tj. w 1900 roku z solidnej kamiennej konstrukcji. Zawieszono w niej dzwony, które wcześniej umocowane były na tragarzach przed kościołem. Dzwony zostały zdemontowane w czasie I Wojny Światowej i przetopione. W 1936 roku zakupiono nowe dzwony, które w tym samym roku zostały poświęcone i zawieszone w wieży kościelnej.

I wojna światowa nie przyniosła zmian w sferze wyznaniowej. Kościół pozostawał w rękach ewangelików, zaś katolicy polskiego pochodzenia od 1925 roku należeli do parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.

Przełom nastąpił 17 stycznia 1945, kiedy Niemcy wycofali się z terenów Borui Kościelnej i okolic. Na ich miejsce zostali przesiedleni mieszkańcy wschodnich terenów Polski (m. in. Wileńszczyzny, Wołynia, okolic Warszawy, Kielc i Krakowa). Porządkowanie świątyni poewangelickiej nowi mieszkańcy Borui Kościelnej zakończyli w maju. 11 maja 1945 roku świątynia została poświęcona i odprawiono w niej pierwsze nabożeństwo majowe, któremu przewodniczył proboszcz z Nowego Tomyśla, ks. Stanisław Skaziński. Dokładano wszelkich starań, aby świątynia służyła jako kościół parafialny. Na ten dzień mieszkańcy jednak musieli poczekać jeszcze kilka lat. Po roku 1945 dzięki hojności mieszkańców wsi, którzy ofiarowali szaty liturgiczne, mszał oraz obrusy, mogły odbywać się cotygodniowe Msze św., którym przewodniczył ks. Michał Kosicki ówczesny proboszcz z Nowego Tomyśla. Zygmunt Nowak ufundował obraz do ołtarza głównego, zaś z pieniędzy ofiarowanych przez repatriantów zakupiono płaskorzeźbę Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Powołanie Parafii pw. św. Wojciecha nastąpiło 15 listopada1948 roku. Wówczas z rąk ks. arcybiskupa Metropolity Walentego Dymka na proboszcza parafii został mianowany, wprowadzony kilka miesięcy wcześniej bo 10 marca 1948 r., ks. Piotr Szczepański.

Prócz prac wykonywanych w kościele i na terenie przykościelnym swoim modlitewnym wsparciem służyły matki i panny różańcowe, których wspólnota zawiązała się zaraz po powstaniu Parafii katolickiej w Borui Kościelnej.

W latach 1955-1957 przebudowano świątynię stawiając w jej wnętrzu nową. Do kościoła dobudowano dwa ołtarze boczne oraz prezbiterium. Po zakończonych pracach, zewnętrzny mur pruski został rozebrany. Ze starej świątyni pozostała jedynie wieża oraz dach. Do powstania nowego budynku przyczynili się wszyscy parafianie.

W 1959 roku wewnątrz nowej świątyni wykonano polichromię. Jej autorem był artysta malarz Teodor Szukała.

Podczas gdy proboszczem był ks. Szczepański, pomocą w Parafii służyły siostry zakonne, które prócz prac gospodarczych, zajęły się również utworzeniem grupy teatralnej. Działalność wspomnianej grupy przyczyniła się do zebrania funduszy na cel odbudowy kościoła w Borui Kościelnej, poprzez wystawianie w okolicznych miejscowościach sztuki teatralnej pt.: „Brylantowy Krzyż”.

15 listopada 1959 roku do Parafii został wprowadzony nowy proboszcz – ks. Stefan Wiśniewski, który także podjął się dokończenia trwających remontów kościoła. Podczas jego posługi zakończono malowanie wnętrza kościoła.

Dnia 9 kwietnia 1983 roku Parafia pw. św. Wojciecha zostaje objęta przez ks. Alojzego Foedke.

Nowy ksiądz proboszcz prócz codziennej pracy duszpasterskiej, kontynuuje prace renowacyjne kościoła oraz plebanii, zapoczątkowane przez swoich poprzedników. Prace modernizacyjne rozpoczęto od plebanii, gdzie przeprowadzono kapitalny remont wnętrza budynku. Postawiono nowy parkan wokół kościoła, zamieniając stary drewniany, na nowy metalowy. Odnowiono malowidła wewnątrz kościoła oraz zainstalowano nowe nagłośnienie.

W 1995 roku rozpoczęto budowę kaplicy przedpogrzebowej, której budowę zakończono w 1997 roku. Poświęcenie nastąpiło tego samego roku z rąk abp. Juliusza Paetza.

Jak podczas poprzednich prac wykonywanych przy kościele, ksiądz proboszcz mógł liczyć na pomoc parafian.

W czasie posługi ks. Alojzego Foedke w Parafii kontynuują swoją działalność róże różańcowe kobiet. W 1983 roku przy parafii powstaje Koło Caritas.

Obecnym proboszczem jest ks. Krystian Grabijas, który po nagłej śmierci ks. Foedke w marcu 2001 roku, został powołany do służby w naszej Parafii. Odkąd rozpoczął swoją posługę podjął wiele inicjatyw duszpasterskich, do których należą m.in. dni krzyżowe, które odbywają się co roku po odpuście parafialnym, ponadto swoją działalność rozpoczęły takie wspólnoty jak Rycerze Chrystus Króla oraz Krąg Biblijny. Każdego 13 – go dnia miesiąca ma miejsce Msza św. wraz z nabożeństwem do Matki Bożej Fatimskiej, zaś każdego 16-go dnia miesiąca odprawiana jest Msza św. wraz z nabożeństwem do matki Bożej Ostrobramskiej. Od 2011 roku, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odmawiany jest różaniec wynagradzający, medytacja oraz odprawiana jest Msza św. Oprócz dbałości o dobra duchowe swoich parafian, ksiądz proboszcz podjął wysiłki związane z remontami, zarówno kościoła jak i plebanii. Działania związane z remontami rozpoczęto w 2002 roku od instalacji ogrzewania gazowego na probostwie. W 2003 roku wzmocniono dach kościoła, a w 2004 dokonano  remontu dachu wieży kościelnej. W kolejnych latach przeprowadzono generalny remont dachu plebanii. W 2013  roku wymieniono wszystkie okna w kościele oraz wyremontowano zegar na wieży. Ponadto postawiono figurę 'Dobrego Pasterza' jako wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. W 2010 państwo Danuta i Janusz Piętkowiak-Pstrąk wykonali nowe obrazy Matki Bożej Częstochowskiej oraz Matki Bożej Ostrobramskiej. Pierwszy z nich umieszczono przy ołtarzu bocznym zaś drugi w ołtarzu głównym i jest on odsłaniany przy okazji świąt oraz uroczystości maryjnych. Odnowiono także obraz św. Wojciecha patrona naszej Parafii.

Obecnie do parafii należą następujące miejscowości:Boruja Kościelna, Szarki, Cicha Góra (część), Boruja Nowa, Chojniki, Kuźnica Zbąska (część), Wola Jabłońska (część), Aleksandrowo (część) oraz Grubsko. Parafia liczy 1787 parafian.

Tag: