Grupy duszpasterskie

Rada Parafialna

Radę Parafialną tworzy grono osób służących radą księdzu proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członkowie Rady Parafialnej powinni wywodzić się z różnych grup społecznych...

Caritas

Caritas Parafialne swoją działalność rozpoczęło w 1983 roku. Osoby działające w Caritas służą konkretną pomocą w obrębie parafii podczas wydarzeń takich jak rekolekcje czy dzień chorych, przygotowując wspólne...