Duszpasterze

„Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie. (...). Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości..."
(św. Jan Vianney)

ks. Piotr Szczepański
1948 - 1949
administrator
1949 - 1959
proboszcz

ks. Stefan Wiśniewski
1959 - 1983
proboszcz

ks. Alojzy Foedke
1983 - 2001
proboszcz

ks. Krystian Grabijas
2001 - 2016
proboszcz

ks. Michał Miara
2016 - 2019
proboszcz

ks. Tadeusz Murawski
2019 -
proboszcz

Tag: