Caritas

Caritas Parafialne swoją działalność rozpoczęło w 1983 roku. Osoby działające w Caritas służą konkretną pomocą w obrębie parafii podczas wydarzeń takich jak rekolekcje czy dzień chorych, przygotowując wspólne spotkanie z poczęstunkiem w wiejskim domu kultury. Przed świętami Bożego Narodzenia pomagają w przygotowaniu paczek dla dzieci z ubogich rodzin. Ponadto zajmują się rozprowadzaniem świec wigilijnych. Prowadzą zbiórkę pieniędzy na wyznaczone cele tj. uczestniczą w diecezjalnych, krajowych i międzynarodowych projektach pomocy.